BS Morgen Master: AVG

7 februari 2018

Op dinsdag 6 februari mochten wij gastheer zijn voor de BS Morgen Master met als thema AVG. Ons oordeel? Meer dan geslaagd!

Dit jaar, vanaf 25 mei, gaan er nieuwe Europese privacyregels gelden: de AVG. Waar we eerst de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kenden, zal die nu vervangen worden door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De nadruk in deze wet komt sterk te liggen op de verantwoordelijkheid van bedrijven om verantwoord om te gaan met persoonsgegevens. Waar moet men onder andere rekening mee houden? Dat was het thema van de BS Master.

Meer dan 35 leden van BS Morgen hadden zich bij ons verzameld om meer te weten te komen over de veranderingen m.b.t. de AVG. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde avond! Onze presentatie is goed verlopen, de aandacht en vragen uit de zaal droegen positief bij aan het geheel en de afsluitende borrel was ook zeker een succes.

Alle aanwezigen, BS Morgen en natuurlijk onze eigen Alex, bedankt!

GA TERUG